Referentieprojecten

De volgende projecten zijn door ZuinigWonen ondersteund, begeleid en geadviseerd.

 • Maatwerkadviezen voor energiebesparing in projecten samen met gemeente Assen, Hoogeveen, Hardenberg en Westerveld
 • CO2 klimaat onderzoek op scholen en kantoren
 • Energiescans op scholen
 • Bewonersgedrag analyse, begeleiding en advies
 • Het bepalen van energielabels voor huur- en koopwoningen
 • Technisch advies en Maatwerkadviezen bij verschillende Wonen++ projecten
 • Maatwerkadviezen bij Rabobank Klimaat hypotheken
 • Voorlichting geven over energiebesparing
 • Voorlichting op energiebeurzen
 • Schrijven van artikelen voor tijdschriften over energiebesparing en nieuwe energiebesparende technieken.  
 • Begeleiding bij diverse verbouwprojecten voor woningen
 • Partner van het project Duurzaam Thuis van de gemeente Hardenberg
 • Voorbeeld berekeningen voor de Provincie Drenthe
 • Begeleiden VVE's bij energiebesparingstraject
Binnenmilieu

In de afgelopen honderd jaar is er veel verbeterd aan de omstandigheden waarin mensen wonen. Alle kieren zijn gedicht om energie te besparen.
De lucht in huis wordt niet meer vanzelf ververst. Daardoor worden vocht en schadelijke stoffen minder makkelijk uit de woning afgevoerd. Ventilatiesystemen, ook in nieuwbouw, werken vaak onvoldoende. Hierdoor kan ernstige schade aan de gezondheid ontstaan.