Energielabel

Tegenwoordig heeft iedere woning een voorlopig Energielabel. Bij verkoop van de woning moet dit voorlopig Energielabel verplicht omgezet worden naar een definitief Energielabel.

U kunt als verkoper van de woning online uw voorlopige Energielabel zelf omzetten in een definitief energielabel. Door in te loggen met uw DigiD op de webapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl kijkt u of de gegevens van 10 woningkenmerken van de woning kloppen. Kloppen deze gegevens niet, dan kunt u de gegevens aanpassen. Het programma geeft vervolgens aan of u deze wijziging moet onderbouwen met bewijsstukken (bijv. foto’s, facturen).Vervolgens kiest u de erkend Energielabeldeskundige, die de aangeleverde stukken controleert en certificeert. 

U kunt ook het definitief Energielabel laten bepalen door het laten berekenen van de Energie-Index van de woning. Dit is een meer exacte bepaling en verplicht voor recreatiewoningen. Een Energie-Index mag alleen worden opgesteld oor een gecertificeerde energieadviseur (BRL 9500-01). 

ZuinigWonen heeft reeds meer dan 10 jaar ervaring als gecertificeerd energieadviseur (BRL 9500-01) en is sinds 15 december 2014 ook geregistreerd als een erkend Energielabel deskundige.

Wij stellen 3 opties voor waaruit u kunt kiezen om te komen tot een definitief Energielabel van uw te koop staande woning.

Optie 1: Energielabel door woningeigenaar - op afstand + webapplicatie Het controleren van de bewijsstukken op afstand (geen bezoek aan uw woning). De door u aangeleverde bewijsstukken van de woning zullen gecontroleerd worden via de webapplicatie. ZuinigWonen legt haar beoordeling vast in de webapplicatie. Indien niet akkoord, dan verzoekt de erkend Energielabel deskundige van ZuinigWonen u om aanvullende bewijsstukken toe te voegen aan de webapplicatie. Na certificering van de bewijsstukken en na akkoord verklaring door de verkoper wordt een definitief Energielabel geregistreerd, gegenereerd en door RVO.nl afgegeven. 

Optie 2: Energielabel door ZuinigWonen - op bezoek + webapplicatie (in Drenthe) Het begeleiden van de verkoper naar een definitief Energielabel door de woning te bezoeken. Tijdens het bezoek zullen de correcte kenmerken van de woning worden opgenomen met bijbehorende juiste bewijsstukken. Vervolgens worden deze correcte kenmerken gezamenlijk ingevoerd in de webapplicatie en kan de erkend Energielabel deskundige van ZuinigWonen de aanvraag vervolgens direct goedkeuren. 

Optie 3: Energielabel door ZuinigWonen – op bezoek + berekening Energie-Index (in Drenthe) Een meer exacte bepaling om het definitief Energielabel te bepalen is aan de hand van de berekening van de Energie-Index. Tijdens het bezoek worden de bouwkundige- en installatietechnische gegevens geïnventariseerd. De gecertificeerde adviseur van ZuinigWonen verwerkt alle gegevens in de daarvoor bestemde software en berekent de Energie-Index. Vervolgens wordt het definitief Energielabel afgemeld en wordt er automatisch een definitief Energielabel afgegeven door RVO.nl.

 

24-09-2019 ZuinigWonen start met geven cursus Westerveldse Energiecoach aan huis

ZuinigWonen start met geven cursuse Westerveldse Energiecoach aan huis. 

In navolging van de Drentse Energiecoaches gaat ZuinigWonen ook 10 vrijwilligers uit de gemeente Westerveld opleiden tot Westerveldse Energiecoach aan huis. Het is een initiatief van energiecoöperatie Westerveld en de gemeente Westerveld.

Het betreft dezelfde cursus als de provinciale cursus.

Lees meer »